Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Cleor Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos selosteeseen on tehty 9.9.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Cleor Oy
Tuottajantie 26B
60100 Seinäjoki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pasi Huumarsalo
pasi.huumarsalo (a) cleor.fi
040-7395899

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, sidosryhmärekisteri sekä markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja tiedottaminen sekä liiketoiminnan toimenpiteiden suorittaminen kuten laskutus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaation laskutus- ja toimitusosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät yhteydenpitomerkinnät. Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan tai lakien ja asetusten määräämän arkistointiajan.

Käytämme sivuillamme vain palveluntarjoamiseen pakollisia evästeitä, emmekä kerää käyttäjistä tarpeettomia henkilötietoja. Verkkosivulla lähetettyjen lomakkeiden tiedot säilytetään Office 365 järjestelmässä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella lähetetystä viestistä eri yhteystapojen kautta tilauksien tai tarjouspyyntöjen yhteydessä.

Verkkosivuilta yhteydenottolomakkeesta lähetetyt tiedot käsitellään palveluntarjoajan palvelimella sekä lähetetään sieltä suojattuna, salattuna sähköpostina järjestelmäämme. Lähettämällä viestin hyväksyt viestien toimittamisen Microsoft Office järjestelmään. Tutustu Microsoftin tietosuojalausekkeeseen.

https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement

Käyttämällä sivustoa hyväksyt rakenteellisesti ja palvelun tarjoamiseen välttämättömien evästeiden tallentamisen laitteillesi sekä välttämättömien tietojesi käsittelyn sopimuksen mukaisten osapuolien kanssa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain siinä tapauksessa kuin niistä on sovittu asiakkaan. Esimerkiksi toimitusosoitteen luovutus päämiehelle tilauksen yhteydessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti salasanalla tai muulla rajatun pääsyoikeuden omaavalla suojausmenetelmällä. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.